Szukaj

Twórczość

Jeśli czytanie odkładasz na potem, nigdy nie poznasz zakończenia lub poznasz je zbyt późno,
a czasem jeden dzień zwłoki przynosi wachlarz szeroki. Szeroki wachlarz strat - tak już jest od lat.
Dedykacja
Nie płacz, nie szlochaj,
Dopóki się nie poddasz, walka będzie trwać,
Lecz gdy nadziei płomień zgaśnie,
Weź ziemię w dłoń, powąchaj ją,
Pamiętasz, ile razy jeść Ci dała?
Ile razy ratowała?
Stań wtedy z życiem twarzą w twarz,
Z dumą, honorem zawalcz jeszcze raz,
To Twój kawałek ziemi, Twój kawałek nieba,
Nie musisz oddawać, oddawać nie trzeba,
Dedykuję Tym, co walczą o swoją ziemię,
O być i nie być, o istnienie.
Dedication
Do not cry, do not weep,
As long as you do not give up, the fight will continue,
But when the flame of hope goes off,
Grab a handful of earth and smell it,
Do you remember how many times it fed you?
How many times it saved you?
And then confront your life face-to-face,
Stay proud, have the honour to compete again,
It's your piece of land, your piece of heaven,
You don't have to give it back, there's no need,
I dedicate it to those who fight for their land,
For existence, for being always around.

Miłość

Kosisz swoją miłość jak żniwiarką zboże, uważaj, bo złodziej ziarno ukraść może.

Serce

Bo nikt nie zmieni już nigdy tego, że jedno serce pragnie drugiego.

Wolność

Gdy zatrzesz granicę wolności człowieka, miłość wtedy będzie od ciebie uciekać.

Strach

Spójrz, co jest za zakrętem,
Nie chowaj się za własnym lękiem.

Edyta Malczewska

Smutne niebo bez słońca, smutny ptak bez nieba, człowiek bez miłości, a żebrak bez chleba.